Гоголівська селищна рада
Миргородського району Полтавської області
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

УВАГА! КОНКУРС!

Дата: 20.07.2021 11:29
Кількість переглядів: 145

ОГОЛОШЕННЯ

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №169 «Про затвердження порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» Виконавчий комітет Гоголівської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування:

 • спеціаліста ІІ категорії сектору цивільного захисту та мобілізаційної роботи виконавчого комітету Гоголівської селищної ради.

Основні кваліфікаційні вимоги до кандидатів - Вища освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою.

Без вимог до стажу роботи.

Особи котрі відповідають вимогам та бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії Виконавчого комітету Гоголівської селищної ради такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування та проходження служби;
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 •  заповнену особову картку форми П 2-ДС;
 • дві фотографії розміром 4X6см;
 • копію документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • копію документа, що засвідчує рівень володіння державною мовою (відповідні роз’яснення за посиланням: https://mova.gov.ua)
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції» шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua);
 • копію 1,2,11 сторінок паспорта громадянина України;
 • копію ідентифікаційного коду;
 • копію трудової книжки;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 • довідку про допуск до державної таємниці (при його наявності);
 •  згоду на проведення спецперевірки.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з 20.07.2021 року по 19.08. 2021 року за адресою:

смт Гоголеве, вул. С. Горєва, 30

відділ персоналу Виконавчого комітету Гоголівської селищної ради

(І поверх приміщення територіального центру).

Телефон для довідок: 0502080292.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції»,  та «Про місцеве самоврядування в Україні» та нормативно-правових актів із врахуванням специфіки функціональних повноважень

 

Питання на перевірку знання Конституції України

1.Основні розділи Конституції України.

2.Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3.Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6.Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133). 28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

28. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

29. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

30. Набуття  чинності  Конституції України.

Питання на перевірку знання Законіу України

«Про службу в органах місцевого самоврядування»

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування (статті 1, 2).

2. Посади в органах місцевого самоврядування (стаття 3).

3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

4. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

5. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).

6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 12).

8. Порядок прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).

9. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (стаття 14)

10. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (стаття13).

11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16). 12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).

12. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).

14. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21).

15. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23). 

Питання на перевірку знання Закону України

«Про запобігання корупції»

 1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).

 9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).

16. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування (стаття 51).

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

18. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

19. Спеціальна перевірка (стаття 56).

20. Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

Питання на перевірку знання Закону України

 «Про місцеве самоврядування в Україні»

1. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні (стаття 3).

2. Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4).

3. Система місцевого самоврядування (стаття 5).

4. Ради – представниці органи місцевого самоврядування (стаття 10).

5. Виконавчі органи сільських, селищних міських рад (стаття 11)

6. Сільський, селищний, міський голова (стаття 12).

7. Староста об’єднаної територіальної громади (стаття 14-1).

8. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (стаття 16).

9. Повноваження селищних рад (статті 25, 26).

10. Повноваження селищного голови (стаття 42).

11. Порядок формування рад (стаття 45).

12. Постійні комісії селищної ради (стаття 47).

13. Виконавчий комітет селищної ради (стаття 51).

14. Організація роботи виконавчого комітету селищної ради (стаття 53).

15. Відділи, управління та інші виконавчі органи селищної ради (стаття 54).

16. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).

17. Право комунальної власності (стаття 60).

18. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 74).

Питання на перевірку знання законодавства

з урахуванням  специфіки функціональних повноважень спеціаліста сектору цивільного захисту та мобілізаційної роботи

1. Дати визначення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

2. Основні завдання сектору з питань цивільного захисту та оборонно-мобілізаційної роботи селищної ради

3. Обов'язки громадян України у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

4. Порядок здійснення підготовки населення на підприємствах, установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та  природного характеру.

5. Перелік сил та засобів територіальної підсистеми Єдиної державної систем запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

6. Перелік організаційних документів об'єктових комісій з питань ТЕБ та НС.

7. Радіаційний і хімічний захист.

8. Основні завдання у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та  природного характеру.

9. Організація роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

10. Заходи щодо забезпечення охорони життя людей на водних об'єктах України. 11. Організація і планування  інженерних заходів на випадок загрози або виникнення надзвичайної ситуації.

12. Порядок розгляду заяв та звернень громадян.

13. Класифікації надзвичайних ситуацій.

14. Порядок підготовки і проведення комплексних навчань і тренувань з цивільної оборони на об'єктах господарської діяльності

15. Дати коротку характеристику єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

16. Повноваження сектору щодо організації роботи в умовах особливого періоду.

17. Хто на підприємстві приймає рішення про створення комісії з питань охорони праці.

18. В якому разі під час прийняття на роботу від працівника не вимагають проходження попереднього медичного огляду.

19. Коли проводять підготовку працівників, яких залучають до виконання робіт з підвищеною небезпекою.

20. Хто несе всю відповідальність за стан охорони праці на виробництві.

21. До якого виду відповідальності за порушення вимог законодавства про охо­рону праці має право притягати працедавець (адміністрація підприємства).

22. Як назівається інструктаж з охорони праці, який проводить з працівниками спеціаліст з охорони праці.

23. Де повинні створюватися служби пожежної безпеки (СПБ).

24. Обов’язки щодо забезпечення пожежної безпеки, утримання та експлуатації засобів протипожежного захисту мають бути відображені.

25. Кількість людей у приміщенні, яке має один евакуаційний вихід, дозволяється одночасне перебування.

26. Який нормативно-правовий акт регламентує діяльність державного пожежного нагляду.

27. В який термін може бути оскаржений припис державного пожежного нагляду

28. Необхідна кількість вогнегасників для офісних приміщень з ПЕОМ.

29. За якої кількості працівників на підприємстві працедавець повинен створити службу охорони праці як окрему структуру.

30. Хто на підприємстві здійснює громадський контроль за станом охорони праці.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано