Гоголівська селищна рада
Миргородського району Полтавської області
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Увага! Конкурс!

Дата: 23.12.2021 13:08
Кількість переглядів: 415

 

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги»Виконавчого комітету Гоголівської селищної ради

Гоголівська селищна рада оголошує конкурс на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Виконавчого комітету Гоголівської селищної ради.

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 року № 2801-XII (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», ст. 65 Господарського кодексу України, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 31 жовтня 2018 року № 1977 «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я», рішення 17 сесії 8 скликання Гоголівської селищної ради від 05 листопада 2021р. «Про створення Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Виконавчого комітету Гоголівської селищної ради», рішення позачергової 18 сесії 8 скликання Гоголівської селищної ради від 30 листопада 2021р. «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Виконавчого комітету Гоголівської селищної ради та затвердження Порядку проведення конкурсу»розпорядження селищного голови від 23.12.2021 № 387 «Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Виконавчого комітету Гоголівської селищної ради».

 

Найменування закладу: Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Виконавчого комітету Гоголівської селищної ради.

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 38310Полтавська область, Миргородський район, селище  Гоголеве, вулиця С.Горєва, будинок 30.

Основні напрями діяльності закладу: КВЕД 86.10 - діяльність лікарняних закладів.

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Виконавчого комітету Гоголівської селищної ради є закладом охорони здоров’я — комунальним некомерційним підприємством, що надає первинну медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення Гоголівської територіальної громади, вживає заходи з профілактики захворювання населення та підтримання громадського здоров’я.

Статут Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Виконавчого комітету Гоголівської селищної ради затверджено рішенням сімнадцятої сесії Гоголівської селищної ради восьмого скликання від 05 листопада 2021 року.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2022 рік складають:

- кошти селищного бюджету;

- цільові  кошти;

інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

Документи для участі в конкурсі необхідно подати до  Гоголівської селищної ради за адресою: Полтавська область, Миргородський район, селище Гоголеве, вулиця С.Горєва, 27, селищна рада, відділ персоналу (І поверх) , з 8.00 до 17.00 год., щоденно, крім суботи та неділі, тел. (05345) 9-54-35 Кінцевий термін надання документів   06.01.2022 р.

 Перелік документів, що надаються особисто або надсилаються поштою конкурсній комісії претендентом для участі у конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Конкурсна пропозиція може містити проєкт плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

  • план реформування закладу протягом одного року;

  • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

  • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

  • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Вимоги до претендентів (відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 жовтня 2018 р. № 1977«Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я»):

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планівразі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я.

Кваліфікаційні вимоги (відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 31 жовтня 2018 року № 1977):

Вища освіта  за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» за спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».

Стаж роботи – не менше 3-х років за основною спеціальністю або одного року на керівних посадах.

Документи, подані (надіслані) претендентам для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

 

Умови оплати праці директора КНП «Центр ПМСД»:

Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з директором комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Виконавчого комітету Гоголівської селищної ради.

Місце проведення конкурсу: 38310, Полтавська область, Миргородський район, селище Гоголеве, вулиця С.Горєва, 27, селищна рада, актова зала Гоголівського будинку культури 

Дата проведення конкурсу: 14 січня 2022 року (о 10:00 год).

 

Додатки до оголошення

https://rada.info/upload/users_files/21045018/c0fa87fa51ea2b0cbf775c97f7fcd9f6.docx

https://rada.info/upload/users_files/21045018/21f0f1c1bcf674138c8e4d658fc99db0.docx

https://rada.info/upload/users_files/21045018/67c78fc0bcd6e47a727e0542981a31f5.docx

https://rada.info/upload/users_files/21045018/6c20f05b5ca3cab0a9e6909eba4e07b8.docx

 

РЕЗУЛЬТАТИ КОНКУРСУ 14 січня 2022 року

https://rada.info/upload/users_files/21045018/1afc812d1dcc7ea59ffd462c76ca2b43.pdf

https://youtu.be/CpbLbNVmRKs

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано