Що краще обрати: сорт чи гібрид?

Дата: 22.11.2021 13:18
Кількість переглядів: 615

Фото без опису

 Це запитання завжди залишатиметься актуальним для сільгосвиробників. Добір відповідного типу різновиду залежить від багатьох чинників: кліматичні умови, тип ґрунту, особливості сівозміни, наявність необхідної техніки для сівби. Як популяційні сорти, так і гібриди мають свої специфічні вимоги, недоліки та переваги.

Перелік сортів і гібридів сільськогосподарських культур наведено у Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні.

У чому ж полягає відмінність сорту від гібриду? 

Сорт.

 

Сортове насіння  – це результат великої селекційної роботи. Сорт отримують в результаті багаторічного відбору і розмноження найбільш врожайних і стійких рослин. Всі сорти проходять на ВОС – тест (тест на  відмінність, однорідність та стабільність). Всі якості таких рослин максимально яскраво виражені та чітко відрізняються від будь-якого іншого сорту ( ознака відмінності).  При цьому сортові культури зберігають свої властивості і в наступних декількох поколіннях ( ознака стабільності). Також сорт вважається однорідним, якщо з урахуванням особливостей його розмноження рослини сорту залишаються достатньо подібними за своїми основними ознаками, визначеними під час морфологічного опису. Зазвичай, коли сорт однорідний, він може вважатися стабільним.

Сорт – найдешевший засіб підвищення врожайності, поліпшення якості продукції, зниження її собівартості. А саме це є головною метою вирощування кожної культури. Науковцями встановлено, що врожаї та валові збори врожаю с/г культур підвищуються на 20–25% за рахунок використання високоякісного насіннєвого матеріалу нових та перспективних сортів. Проте,  тривале вирощування одного сорту призводить до зниження врожайності, втрати якісних показників продукції, стійкості проти хвороб і несприятливих погодних умов.

Сортозаміна – заміна сортів що вирощуються новими, занесеними до державного Реєстру, сортами. Таку роботу необхідно проводити раз в 5–7 років так як  нові сорти істотно перевищують старі за врожайністю та іншими селекційно – цінними ознаками.

Сортооновлення – це періодична заміна насіння культури, яка втратила у процесі вирощування продуктивність і якість, на високоякісний насіннєвий матеріал вищих генерацій цього самого сорту. Сортооновлення необхідно проводити базовим насінням (супереліта, еліта) або сертифікованим насінням першої генерації.

Переваги   сорту:

 • високий потенціал урожайності, однак нижче, ніж у гібридів;
 • більша різноманітність;
 • гарно витримують ранню сівбу з огляду на повільніший розвиток рослин восени;
 • застосування регуляторів росту й розвитку не є обов’язковим, проте для сортів зі швидким початковим розвитком це сприяє поліпшенню зимостійкості;
 •  нижча вартість посівного матеріалу.

Вимоги виробництва до сорту. Сорт як засіб сільськогосподарського виробництва застосовують для підвищення врожайності та якості продукції сільськогосподарських культур. Ґрунтово-кліматичні й агротехнічні умови вирощування, напрями використання культури визначають вимоги виробництва до сортів. Вимоги до сортів усіх сільськогосподарських культур: висока і стійка врожайність по роках; стійкість до несприятливих умов середовища; висока екологічна пластичність; тривала і особливо комплексна стійкість до хвороб і шкідників; придатність до інтенсивної технології, механізованого вирощування, збирання та переробки; висока якість продукції, заради якої культивується сорт.

 

 Гібрид –  (від лат. «гібрид» – «суміш»)  організм, який поєднує ознаки і властивості генетично різних батьківських форм.

Їх отримують шляхом схрещування спеціально підібраних пар:

?  різних сортів одного виду (міжсортовий гібрид);

?  лінії з сортом (лінійно-сортовий гібрид);

?  двох ліній (простий гібрид);

?  двох простих міжлінійних гібридів (подвійний міжлінійний гібрид).

Гібриди між різними видами в межах одного роду – міжвидові гібриди, між різними родами – міжродові.

Гібридне насіння –  насіння, отримане від схрещування генетично відмінних рослин (батьківських форм гібридів).

Перше покоління позначають знаком F1 (від лат. Filii — діти). Гібриди дають більш рясний урожай, вони менш схильні до різних захворювань, стійкіші до несприятливих умов, відрізняються високою якістю плодів у порівнянні з сортами. Але всі ці властивості гібриди зберігають тільки в першому поколінні F1. Тому збирати їхнє насіння для майбутніх посівів не доцільно, оскільки в наступному поколінні (F2) рослини не тільки не повторюють вихідних якостей гібрида (F1),  через кілька поколінь повністю вироджуються.

Головною особливістю гібриду є прояв ефекту гетерозису ( гібридної сили) в першому поколінні. Гетерозис – явище, коли перше покоління гібридів, одержаних у результаті неспорідненого (різні види, сорти) схрещування, має підвищену життєздатність, продуктивність, ріст, стійкість проти шкідників, хвороб тощо.

Основна причина гетерозису полягає в усуненні в гібридах шкідливого прояву рецесивних генів, що накопичилися. Інша причина – об’єднання в гібридах домінантних генів батьківських особин і взаємне посилення їх ефектів.

          До переваг гібридів можна віднести:

 • вищий потенціал урожайності (мінімум на 15–20%);
 • менш уразливі до стресових факторів, таких як: нестача вологи, висока температура, засоби захисту рослин тощо;
 • менше залежать від природи-погоди і навіть запилення. Є гібриди, які плодоносять взагалі без запилення (партенокарпічні гібриди).
 • швидше розпочинають вегетацію навесні;
 • менш уразливі до хвороб;
 • швидше відновлюються після пошкоджень захворюваннями;
 • нижча норма висіву.
 •   вища товарність;
 •   однорідність;
 •   відповідність рослин заявленим характеристикам;
 •   значно ширший вибір гібридів порівняно з вибором сортів.

Гібриди порівняно із сортами потребують більшої уваги до живлення, боротьби з бур’янами та захисту і коштують вони дорожче, так як виробляють їх лише  високопрофесійні компанії.

 Головною перевагою сорту над гібридом є те, що при використанні сорту  головні його  ознаки будуть передаватися з покоління в покоління без змін, але за умови, що вони не перезапилялись із рослинами інших сортів, інакше існує ймовірність, що у майбутньому вони покажуть гірші сортові характеристики. Є можливість культивувати рослини з отриманих насінин.

Тож  чи варто відмовлятися від сортів, якщо вони дають високі врожаї і навіть у найпосушливі роки забезпечують добрий врожай високоякісного насіння? Чи варто впровадити звернути увагу на гібридне насіння з метою  одержання підвищеної врожайності культури в першому поколінні?

 Як бачимо, і гібриди, і сорти мають свої переваги. Вибір – за аграрієм.

                                                                                                                                                        провідний інспектор відділу контролю у сфері насінництва

                                                                  та розсадництва Управління фітосанітарної безпеки

                                                                  ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області

                                                                                                                                          Нечитайло А. І.

 

Рекомендації щодо реалізації насіння згідно із законодавством у сфері насінництва та розсадництва

 

З метою недопущення в обіг неякісного насіння та запобігання придбанню споживачами контрафактного, фальсифікованого насіння або садивного матеріалу, відділ контролю в насінництві та розсадництві, що є структурним підрозділом управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області, в межах своїх повноважень в цих методичних рекомендаціях надає важливі роз’яснення, які регулюють обіг насіння та садивного матеріалу.

ЩО ТАКЕ КОНТРАФАКТНІ ТОВАРИ

Відповідно до статті 4 МИТНОГО  КОДЕКСУ  УКРАЇНИ контрафактними вважаються такі  товари:

а) товари, що є предметами порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку в Україні, на яких без дозволу міститься позначення, тотожне із охоронюваною в Україні торговельною маркою стосовно одного й того самого виду товарів, або яке є схожим настільки, що його можна сплутати з такою торговельною маркою;

б) товари, що є предметами порушення прав інтелектуальної власності на географічне зазначення в Україні й містять назву чи термін або описуються за допомогою назви чи терміна, які захищені таким географічним зазначенням;

в) будь-яка упаковка, етикетка, наліпка, брошура, інструкція з експлуатації, гарантія чи інший документ такого типу, навіть якщо вони представлені окремо, які є предметами порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку або географічне зазначення, які містять позначення, назву або термін, тотожні із охоронюваною в Україні торговельною маркою чи географічним зазначенням, або які є схожими настільки, що їх можна сплутати з такою торговельною маркою чи географічним зазначенням, та які можуть використовуватися стосовно одного й того самого виду товарів, щодо якого охороняється торговельна марка в Україні чи географічне зазначення.

Поняття контрафактні товари обумовлене також у договорі про ассоціацію України з ЄС.

Розглянемо найпоширеніші види контрафакту насіння

Зараз на вітчизняному ринку насіння присутній так званий «чорний» і «сірий» контрафакт насіння.

Зазвичай «чорний» контрафакт - це в кращому випадку відкаліброване фуражне зерно, яке пофарбували в невідомий спосіб, затарували у мішки і продають по дуже низькій ціні.

Звісно таке «насіння» не дає очікуваного врожаю і як наслідок, споживач несе збитки. Таких «чорних» продавців дуже легко виявити, оскільки зазвичай з ними раніше ніхто з покупців не співпрацював, або вони мають репутацію недопропорядних виробників і продавців. Вартість такого насіння дуже низька, супровідні документи на партію насіння відсутні, або викликають сумнів.

Так званий «сірий» контрафакт може відбуватися по таких схемах.

 «Сіре» насіння має низьку польову схожість, а відтак і врожайність, відсутня резистентність до гербіцидів, виникає необхідність збільшувати кількість внесення засобів захисту рослин. Від придбання такого виду контрафакту покупець також понесе значні збитки внасідок недоотримання очікуваного врожаю.

 • Також можливий такий варіант створення «сірого» контрафакту, коли вам запропонують залишки якісного насіння врожаю минулих років вітчизняної селекції по ціні зарубіжних компаній. Дійсно, насіння якісне, але збитки у споживача настають від того, що ви купили вітчизняне насіння по ціні зарубіжного вдвоє чи втроє дорожче.
 • Часто зустрічаються і такі випадки, коли продавець замість генерації насіння, заявленої у документах, продає насіння нижчих генерацій.

Від таких сумнівних операцій щодо незаконного обігу насіння та садивного матеріалу не тільки добросовісні виробники і реалізатори насіння та садивного матеріалу, а і держава несе багатомільйонні збитки, недотримуючи налоги і втрачаючи  свій імідж.

Щоб не бути ошуканими і не витрачити зайві кошти, суб’єктам господарювання  і пересічним покупцям необхідно бути обізнаними, як правильно вибирати якісне насіння та садивний матеріал.

Чинним законодавством передбачені основні вимоги до суб’єктів господарювання, що займаються реалізацією насіння та садивного матеріалу

 • Згідно зі статтею 12 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» право на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу мають:

Фізичні особи - підприємці та юридичні особи мають право на виробництво насіння та/або садивного матеріалу, за умови додержання майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин.

Фізичні особи - підприємці та юридичні особи мають право на виробництво насіння і садивного матеріалу для його реалізації, за умови їх включення доРеєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, а також у випадках, передбачених цим Законом.

Фізичні особи - підприємці та юридичні особи, не включені до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, мають право здійснювати реалізацію насіння і садивного матеріалу лише за умови наявності сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та додержання майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин.

Держателем РЕЄСТРУ є Мінекономіки України, яке забезпечує його ведення.

Відомості, що містяться в РЕЄСТРІ, є відкритими і загальнодоступними.

Мінекономіки забезпечує вільний, цілодобовий і безоплатний доступ до відомостей, що містяться у РЕЄСТРІ, з використанням інтернету.

Для фіксування фактів господарських операцій, збереження документів  протягом встановленого терміну (трьох років), а також обліку виписаних супроводжуючих документів на насіння та садивний матеріал рекомендуємо завести «Журнал реєстрації відпуску насіння та садивного матеріалу»                ( далі-Журнал) (в друкованому або електронному вигляді), де у вигляді таблиці відображати:

- № з/п, дату відпуску насіння, номер і дата накладної, одержувач насіння, культура, сорт, генерація насіння, номер партії, маса відпущеного насіння, тонн,  кількість місць, №, дата Сертифікату, що засвідчує його сортові якості та Сертифікату, що засвідчує його посівні якості, №, дата виписаного супроводжуючого документу на насіння (Атестату, Свідоцтва), ПІБ одержувача, Посада, Підпис. На кожну партію в Журналі бажано відводити окрему сторінку.

Ведення Журналу дасть можливість сформувати чітке уявлення про рівень внутрішньогосподарського контролю сортових і посівних якостей насіння, сортових і товарних якостей садивного матеріалу і стане підтвердженням  ведення прозорих ділових операцій.

 • Згідно зі статтею 15 Закону України «Про насіння та садивний матеріал» насіння і садивний матеріал вводяться в обіг після їх сертифікації.

Сертифікації підлягає насіння, яке включене до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні (далі - РЕЄСТР СОРТІВ РОСЛИН). А посівні якості повинні обов’язково відповідати вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва.

Сорти, не внесені до ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ СОРТІВ РОСЛИН, забороняється поширювати в Україні, якщо інше не встановлено законом.

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР СОРТІВ РОСЛИН розміщений наІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОМУ ПОРТАЛІ АПК УКРАЇНИ в розділіРЕЄСТРИ, підрозділ   ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН за посиланням:

 https://agro.me.gov.ua/ua/napryamki/roslinnictvo/reyestr-sortiv-roslin-ukrayini

Держателем РЕЄСТРУ СОРТІВ РОСЛИН є Мінекономіки України, яке забезпечує його ведення.

Відомості, що містяться в РЕЄСТРІ СОРТІВ РОСЛИН, є відкритими і загальнодоступними.

Мінекономіки забезпечує вільний, цілодобовий і безоплатний доступ до відомостей, що містяться у РЕЄСТРІ СОРТІВ РОСЛИН, з використанням інтернету.

Ознайомитися зі змістом вищезгаданого РЕЄСТРУ СОРТІВ РОСЛИН можна за посиланням: https://agro.me.gov.ua/ua/file-storage/reyestr-sortiv-roslin-ukrayini

Стаття 19 закону України «Про насіння і садивний матеріал»встановлює, що кондиційне насіння і садивний матеріал сортів, не занесених до РЕЄСТРУ СОРТІВ РОСЛИН, можуть використовуватися для посівних цілей лише у разі, якщо:

розмноження насіння сорту, включеного до Переліку сортів рослин ОЕСР, до насіннєвих схем сертифікації яких приєдналася Україна, здійснюється для вивезення за межі України;

заявник сорту створює запас насіння та садивного матеріалу для набуття майнових прав інтелектуальної власності на нього.

 • Згідно зі статтею 15 Закону України «Про насіння та садивний матеріал» насіння і садивний матеріал вводяться в обіг після їх сертифікації. Сертифікати на насіння або сертифікати на садивний матеріал можуть бути видані, якщо:

- насіння та/або садивний матеріал належить до сорту, занесеного до Реєстру сортів рослин України;

- насіння за сортовими або посівними якостями відповідає вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва;

- садивний матеріал за сортовими або товарними якостями відповідає вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва.

 • Сертифікати, що засвідчують сортові і посівні якості насіння та сортові і товарні якості садивного матеріалу, видаються після проведення сертифікації в органах з оцінки відповідності, які уповноважені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику на здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва.

В Україні діяльність з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва  на сьогодні здійснюють 4 установи:

           Список лабораторій  акредитованих на  визначення посівних  якостей насіння

ЄДРПОУ 39394238, Державне підприємство "Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції" (ДП "Центр експертизи сільгосппродукції")

 

03190, м. Київ, вул. Януша Корчака, 9/12   тел. 044 233 74 03; 03190, м.; е-mail: dp_center@ukr.net; веб-сайт: dpcenter.org.ua

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства Укрвїни № 7 від 19.01.2017 року

 

 

ЄДРПОУ 40992450,

 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОСЕРТ»,

(ТОВ "АГРОСЕРТ")

Україна, 03169, місто Київ, Голосіївський район, провулок Московський, будинок 2-И, приміщення 82(044) 332-83-48,

+38 (093) 121 23 52

office@agrosert.com.ua

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 602 від 08.11.2017 р.

 

ЄДРПОУ 41015940, Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОЛАБТЕСТ"                   (ТОВ "АГРОЛАБТЕСТ")

03026, м. Київ, вул. Пирогівський шлях, буд. 169    тел. 044 259 37 21; 03026,                                                       е-mail: seedagrotest@gmail.com; веб-сайт: agrolabtest.com.ua

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 640 від 07.04.2020

 

ЄДРПОУ 42625526, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВАСЕРТ" (ТОВ "НОВАСЕРТ")

08302,  Київська область, м. Бориспіль, вул. Броварська, буд. 54  тел.+038 097 978 69 88, e-mail: sertnova@gmail.com, вебсайт: novasert.com.

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 796 від 16.04.2021

 

 

 • Згідно з пунктом 28 «Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал» (далі-Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 №97 партія насіння повинна супроводжуватися сертифікатом, що засвідчує його сортові якості, та сертифікатом, що засвідчує його посівні якості (якщо насіння імпортоване то супроводжується тільки сертифікатом, що засвідчує його посівні якості). Ознайомитися зі змістом згаданого порядку можна за посиланням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/97-2017-%D0%BF#Text

Ці документи є встановленої даним Порядком форми і мають  відповідну серію і номер бланку.  

Сертифікати є державними документами і підтверджують сортові та посівні якості партії насіння. Строк дії сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння або садивного матеріалу, є необмеженим. Строк дії сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння або садивного матеріалу, визначений пунктом 29 Порядку. Гарантійний термін зберігання якості насіння повинен відповідати терміну чинності «Сертифікату, що засвідчує посівні якості насіння».

Після видачі  вказаних сертифікатів на відповідну партію дані щодо них вносяться до Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал(далі - РЕЄСТР СЕРТИФІКАТІВ). Відомості, що містяться у зазначеному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними, мають статус офіційної інформації.

РЕЄСТР СЕРТИФІКАТІВ розміщений на ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОМУ ПОРТАЛІ АПК УКРАЇНИ в розділі РЕЄСТРИ, підрозділ   СЕРТИФІКАТИ НА НСІННЯ за посиланням:

https://agro.me.gov.ua/ua/file-storage/reyestr-sertifikativ-na-nasinnya-taabo-sadivnij-material

І в обов’язковому порядку  виробник чи реалізатор насіння зобов’язаний видати  документи згідно з ДСТУ 4138-2002 «Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості», тобто такі супровідні документи:

-Атестат на насіння (для добазового та базового насіння);

-Свідоцтво на насіння (для категорії сертифіковане насіння);

-Свідоцтво на гібридне насіння (для гібридів першого покоління).

Для партій насіння овочевих, баштанних культур та кормових коренеплодів виписується також Довідка про сортові і посівні якості насіння згідно з ДСТУ 6006:2008.

 

 

Всі вищеперераховані документи підтверджують гарантію якості насіння згідно з ДСТУ 4138-2002 «Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості».

У разі перепродажу посередник (перекупник) виписує нові супровідні документи на якість насіння (під свою відповідальність). До речі, це найчастіші порушення реалізаторів насіння коли вони при реалізаціївидають копії сертифікатів, а не супровідні документи.

Сертифікати на насіння або садивний матеріал та супровідні документи є дійсними на всій території України.

Партії насіння або садивного матеріалу, які не мають супровідних документів про якість насіння не допускаються до реалізації.

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.07.2017 р № 348 «Про затвердження Порядку маркування та пакування партій насіння і форми етикетки». 

Кожній партії насіння та садивного матеріалу аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) присвоюється номер, який складається з п’яти символів (UA-01-001/0001-00):

1) літерний символ - UA - Україна;

2) двозначний символ - номер області розташування насіннєвого посіву (насаджень) (01);

3) тризначний символ - індивідуальний номер, присвоєний аудитору із сертифікації (агроному-інспектору) (001);

4) чотиризначний символ - порядковий номер партії, присвоєний аудитором із сертифікації (агрономом-інспектором) (0001);

5) двозначний символ - останні цифри року збирання врожаю (00).

До речі, індивідуальний номер, присвоєний аудитору із сертифікації (агроному-інспектору) можна перевірити, скориставшись Реєстром аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів), який розміщений за посиланням:

https://agro.me.gov.ua/ua/file-storage/reyestr-auditoriv-iz-sertifikaciyi-agronomiv-inspektoriv

Під час купівлі-продажу насіння є можливість відслідкувати хто саме проводив сертифікацію даної партії. Зв’язавшись із аудитором із сертифікації можна з’ясувати всю інформацію, що стосується партії насіння. 

Номер партії насіння та інші відомості про партію, що вказуються в сертифікаті, повинні збігатися з даними, зазначеними на етикетці для маркування партії насіння. Етикетка повинна містити всю необхідну інформацію про партію насіння: суб’єкт, культура, сорт, категорія/генерація, номера партії та етикетки, маса, місяць та рік пакування, відомість щодо протруєння та ін.

Розмір етикетки повинен становити 110х67мм.

Для кожної категорії і генерації використовуються різні кольори етикеток:

- для добазового насіння - білий з фіолетовою смужкою завширшки 10 міліметрів, розміщеною по діагоналі з лівого нижнього кута етикетки;

- для базового – білий;

- для сертифікованого насіння першої генерації, гібридів першого покоління - блакитний;

- для сертифікованого насіння другої генерації, наступних генерацій - червоний;

- для суміші насіння - зелений;

- для неостаточно сертифікованого насіння - сірий.

Кожна етикетка має свій номер і під час сертифікації партії насіння в сертифікат, що засвідчує посівну придатність вносяться номера етикеток які були використані для маркування даної партії насіння. Тобто під час купівлі можливо проконтролювати чи відповідають номера етикеток цій партії.

Зі змістом етикетки можна ознайомитися нижче:

На упаковках з протруєним (обробленим) насінням ставлять напис «Протруєно» або «Оброблено», на упаковках з дражованим або інкрустованим насінням - «Інкрустоване» або «Дражоване».

Стосовно оптової та роздрібної торгівлі насінням овочевих, баштанних культур і кормових коренеплодів, будьте дуже уважні: часто продавець, маючи сертифікат якості на одну культуру, продає за цим документом також інші культури. Дані сертифіката повинні збігатися з даними на пакуваннях.

Як правило, підроблене насіння фарбується неякісною фарбою, яка обсипається. На мішках можуть бути голограми, роздруковані на кольоровому принтері. Номерні знаки можуть або бути однаковими, або не відповідати сорту тощо.

Якщо ви придбали насіння у магазині - не залишайте магазин без касового чека і при можливості зберігайте цілісність упаковки в яку було розфасоване  придбане насіння, щоб було видно номер його партії. У такому разі ви зможете пред’явити претензію продавцю за неякісний товар.

Перевірте всю можливу інформацію про реалізаторів насіння у мережі Інтернет чи через засоби масової інформації. Досить часто ви зможете знайти у відкритому доступі інформацію про негативний досвід аграріїв, відкриті кримінальні провадження тощо.

Офіційні сайти виробників/реалізаторів. На них завжди можна знайти всю офіційну інформацію про продукт, який вони виробляють або реалізовують. Кожна компанія-оригінатор має своїх дистриб’юторів. Досить часто представники компаній-оригінаторів та їх менеджери можуть знати недобросовісних продавців чи фальсифікаторів (існують так звані «чорні списки»).

IV. Арбітражного визначення якості насіння і садивного матеріалу.Фото без опису

Відповідно до статті 23 Закону України “Про насіння і садивний матеріал”, у разі невпевненості у відповідності показників посівних якостей придбаного насіння або товарних якостей купленого садивного матеріалу показникам, зазначеним у сертифікаті, що засвідчує посівні якості насіння, або у сертифікаті, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу,передбачене проведення арбітражного визначення посівних якостей насіння, процедура якого визначена постановою Кабінету Міністрів України № 615 від 18 серпня 2017 «Про затвердження Порядку арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу» та «Порядку оформлення заяв для проведення арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу»).

Ознайомитися з її змістом можна за посиланням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/615-2017-%D0%BF#Text

Функції  Головного управління Держпродспоживслужби в Полтпавській області полягають у захисті споживачів від придбання неякісного насіння.

Згідно з вказаним порядком заявник не пізніше ніж за 10 календарних днів із дня придбання:

1) звертається до аудитора із сертифікації (агронома-інспектора) органу сертифікації щодо відбору проби з метою перевірки посівних якостей придбаного насіння або товарних якостей купленого садивного матеріалу та надає копію сертифіката;

2) аудитор відбирає пробу та разом з актом відбору проби передає органу з оцінки відповідності для визначення якості насіння або садивного матеріалу;

3) у разі розбіжності між показниками, зазначеними у сертифікаті та документі щодо результату аналізу насіння, на величину, що перевищує допустимі відхилення, насіння підлягає арбітражному визначенню, про що аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) повідомляє заявнику.

Арбітражне визначення проводить Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області за заявою фізичної особи-підприємця або юридичної особи. Для цього заявник подає до Головного управління відповідну заяву не пізніше ніж за 10 календарних днів із дня отримання ним результатів аналізу.

До заяви необхідно додати копії:

 • сертифіката на придбане насіння;
 • документа щодо результату аналізу насіння, виданого уповноваженим органом сертифікації.

Звертаємо увагу, що у разі закінчення строку дії сертифіката арбітражного визначення не проводять.

Головне управління зобов’язане розглянути подану заяву та копії документів, що до неї додані. Не пізніше наступного робочого дня – ухвалити рішення про відбір арбітражної проби та проведення арбітражного визначення.

Після завершення арбітражного визначення (не пізніше ніж протягом наступного робочого дня) видати особисто або надіслати поштовим відправленням заявнику документ щодо результату аналізу насіння з позначкою у правому верхньому куті “Арбітраж”, в якому зазначити висновок згідно з ДСТУ 4138-2002 “Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості”.

На основі отриманого документа можливе повернення коштів за продаж неякісного насіння або садивного матеріалу в судовому порядку відповідно до законодавства.

 1. V. Відповідальність за порушення законодавства у сфері насінництва та розсадництва
 • Відповідно до статті 22 Закону України «Про насіння і садивний матеріал»:

- суб’єкт насінництва та розсадництва гарантує відповідність сортових та посівних якостей насіння, про що зазначається у Сертифікатах;

 • Згідно зі статтею 28 Закону України “Про насіння та садивний матеріал”,особи, винні в порушенні законодавства у сфері насінництва та розсадництва, несуть відповідальність згідно з законом.

Суб’єкт насінництва та розсадництва позбавляється права займатися виробництвом, реалізацією та використанням насіння і садивного матеріалу шляхом виключення з Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва у разі систематичного грубого порушення ним законодавства у сфері насінництва та розсадництва.

 • Кодекс України про адміністративні правопорушенняпередбачає накладання штрафів на осіб, що порушують порядок та умови ведення насінництва й розсадництва.

Відповідно до статті 1041  кодексу “Порушення порядку та умов ведення насінництва та розсадництва” - виробництво, заготівля, пакування, маркування, затарювання, зберігання насіння, садивного матеріалу з метою продажу без додержання методичних і технологічних вимог або реалізація їх без документів про якість, а також інше введення в обіг насіння, садивного матеріалу з порушенням встановленого порядку тягнуть за собою штраф до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а для посадових осіб – від семи до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Звертаємо увагу, що дані методичні рекомендації не є нормативно - правовими актами, а мають лише інформаційний характер.

За детальнішою інформацією та консультаціями звертайтесь до спеціалістів відділу контролю в насінництві та розсадництві управління фітосанітарної безпеки Головного управління  Держпродспоживслужби в Полтавській  області  за телефоном (0532) 60-76-45 або на електронну адресу: fito@polvet.gov.ua , ( в смт. Велика Багачка   за адресою : вулиця Загороднього 1. )

 

                                                                                                                                                        провідний інспектор відділу контролю у сфері насінництва

                                                                  та розсадництва Управління фітосанітарної безпеки

                                                                  ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області

                                                                                                                                          Нечитайло А. І.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано